Revize spotřebičů pro firmy a domácnosti

Více než dvacet let spoléhají firmy a domácnosti na revize spotřebičů, kterou nabízí naše společnost. Nevíte, zda se vás týká povinnost revize spotřebičů? Poradíme vám zdarma.

 

Současné zákony přikazují, aby ve firmě probíhala pravidelná revize spotřebičů. Všechny elektrické spotřebiče mají být podle zákona evidovány. V případě požáru nebo jiných škod se následně ověřuje, zda ve firmě proběhla revize spotřebičů. 

Pokud nebyly spotřebiče prověřeny, pojišťovna takovou škodu neproplácí.

 

Jak probíhá revize spotřebičů

Během revize elektrických spotřebičů zkontrolujeme jednotlivě funkčnost každého spotřebiče. Jestliže není elektrické zařízení 

v evidenci, poradíme vám doporučené postupy anebo samotnou evidenci zajistíme. Obvykle stačí umístění štítku s číslem konkrétního spotřebiče.

Na základě revize elektrických spotřebičů vznikne revizní zpráva, kterou od nás obdržíte pro případné kontroly českých úřadů. Veškeré podklady obdržíte na CD a v tištěné formě. Revize elektrických spotřebičů probíhá podle zákona č. 262/2006 Sb., č. 251/2005 a normy ČSN 33 1600 ed.2.

 

Úvodní revize elektrických spotřebičů zdarma

Firmám poskytujeme úvodní revize spotřebičů zdarma. Můžete si tak vyzkoušet kvalitu našich služeb a zkušenosti. V případě zájmu o využití úvodní bezplatné revize elektrických spotřebičů nás prosím kontaktujte.

 

Kontakt

Dle GDPR:


MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR
Anglické znění názvu
International Check Technician Association of the Czech Republic
používaná zkratka ICTA

Právní forma
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR, dále jen "MART"
je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona
pod č.j. VS/1-1/80 578/10-R, dne 8.7.2010

Orgány MART
valná hromada
výkonná rada
revizor
sekce
další orgány zřízené valnou hromadou


Sídlo:
Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, PSČ 61700

Identifikační číslo:
22862676

Právní forma:
Spolek

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE:
Činnosti profesních organizací

ETICKÝ KODEX

VÝBOR

SCHVÁLENÉ STANOVY MV ČR

POTVRZENÍ


Kontakty:

Mobil:
+420 608 978 796

Další informace Vám podá
organizační garant
Mobil:
+420 608 978 796

E-mail:
mart-icta@seznam.cz