Vítáme Vás!

 

 

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR

IČ: 22862676 

MART
+420 723 924 602

 

Bližší informace podá
Karel Baborský


ORGANIZAČNÍ GARANT 

Mistr elektro specialista, 
montáže elektroinstalace, 
opravy a údržba 

Jan Holzapfl 
+420 730 614 050 
+420 608 978 796 
+420 775 122 954
mart-icta@centrum.cz 
mart-cr@centrum.cz 
 

ODBORNÝ GARANT 

Miroslav Vaverka
Revizní technik

 

 

Jak předejít požárům a úrazům od elektrického proudu nebo pokutám.

 

Každoročně dochází v České republice velkému množství požárům, úrazům a škodám ve výši řádově miliard korun.

HASIČI INFORMUJÍ A RADÍ

Neudržovaná elektroinstalace a technické závady stojí za velkou částí požárů
Hasičský záchranný sbor ČR
Požár od elektroinstalace

Nesprávně provedená elektroinstalace stojí za velkou částí požárů
Vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
plk. Mgr. Radek Kislinger
příslušníci zjišťování příčin vzniku požárů (vyšetřovatelé požárů)
pplk. Mgr. Jakub Škoda a kpt. Ing. Filip Nos.

 Revize jsou povinné ze zákona 

 

Můžeme se podívat na zprávy o revizi zda jsou v souladu se skutečným stavem provozovaného elektrického zařízení a dle platných předpisů v době revize

 Získejte revize >>> 

 

Předejděte škodám, úrazům a kontrolám SÚIP
a s tím spojených problémům ...

Korupci ve firmách často prozradí ‚kapříci‘. Experti umí odhalit úplatky i harašení
Advokáti do škol. Právníci vyráží na střední předávat studentům své znal osti
PRAHA V rámci projektu Advokáti do škol byla realizována již stovka výukových hodin. Úkolem právníků, jež zdarma přednáší studentům, je vymýcení právního nevědomí...
‚Nejsme advokátní školka.‘ Sedláková věří, že i právníci mohou přispět ke zlepšení světa.

Po turisticky rušné ulici Na Příkopech spěchají každé ráno na výuku studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka. Poslední dubnové pondělí volí žáci třetího ročníku oborů elektrotechnik a IT vlažnější tempo. Škola začíná až v devět hodin a místo klasické výuky jim bude advokát Jan Mejzlík přednášet o základech právních předpisů.
Problém vaší generace je, že znáte svá práva, ale ne své povinnosti,“ zahájil advokát přednášku

 

Můžete si přečíst články

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímavosti

 
 
Služby»
Elektroinstalační práce»
Rekonstrukce hlavního domovního vedení
 
 
 
 
Elektřina patří mezi nejběžnější příčiny požárů. 
Z těchto případů je pak téměř 30 procent způsobeno závadami
na elektroinstalaci, a to od rozvaděčů až po zásuvky.
 
 
 
 
Doporučení
 

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

 

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
DOKUMENT KE STAŽENÍ

 

Odborná zaměření

informace

 
 
INFORMACE
Mobil

+420 775 122 954

 

 

 

 

INFORMACE A SLUŽBY

Kurz revizního technika elektrických zařízení

 
pomocí učebních technik (malá ukázka)  
k získání více vědomostí během kurzu i v praxi. 
 
Usnadněním zpracování informací pro snadnější zapamatování, získáte vyšší jistotu, 
že úspěšně zvládnete přezkoušení a získáte osvědčení od TIČR 
po absolvování Kurzu RT
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SMLUVNÍ CENA (DAR) A TERMÍN DOHODOU

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Informujeme o nařízení EU
 
Zpracování osobních údajů uživatelů webu a poskytových služeb
v souladu s GDPR
 (General Data Protection Regulation)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů.)


Jedná se především o identifikační údaje
např. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, 
kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail a další údaje nezbytné
pro plnění smluvních povinností v rámci poskytovaných služeb,
které jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly správci poskytnuty dobrovolně,
jsou zabezpečeny standardně v souladu s GDPR.

Možná další forma při uzavření smlouvy (akceptace objednávky)
 
 
 

 

 

 

Je možné se domluvit na dalších službách

Ukázková revize zdarma

Revize elektroinstalace

Revize hromosvodů pro firmy a domácnosti

Revize nářadí a elektrických zařízení

Revize spotřebičů pro firmy a domácnosti

Jak na bezpečnou domácnost

Vypracování a realizace projektu:
"Bezpečná firma"

 

Konzultace

 

Kurz revizního technika elektro

vysvětlení předpisů
(zákonů, nař. vlády. vyhlášek, ČSN)

praktické ukázky elektrorevizí 

Vybavení revizního technika

 

Zpracování administrativy ke školení

dle Vyhlášky č. 50/78Sb.

ke kurzu pro revizního technika

k založení podnikání
OSVČ
společnosti s.r.o.

a další služby s tím spojené

 

 

Psychologické a právní služby

 

 

 

 
 
 

INFORMACE A SLUŽBY

S ODBORNOU GARANCÍ

revizních techniků a lektorů školení

Úvodní hodina zdarma
 

 
Anglické znění názvu
International Check Technician Association of the Czech Republic
používaná zkratka ICTA
 
Právní forma
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR, dále jen "MART"
je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona
pod č.j. VS/1-1/80 578/10-R, dne 8.7.2010
 
Orgány MART
valná hromada
výkonná rada
revizor
sekce
další orgány zřízené valnou hromadou
 
 
Sídlo: 
Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, PSČ 61700

Identifikační číslo:
22862676

Právní forma:
Spolek

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE:
Činnosti profesních organizací
 
 
VÝBOR 

 SCHVÁLENÉ STANOVY  MV ČR  

POTVRZENÍ >>>
 

Kontakty:

Mobil:
+420 723 924 602

Další informace Vám podá 
organizační garant 
Mistr elektro specialista, 
montáže elektroinstalace, 
opravy a údržba 
Jan Holzapfl 
+420 730 614 050 
+420 608 978 796 
+420 775 122 954
mart-icta@centrum.cz 
mart-cr@centrum.cz 
 
 

Radek Šilbert
Osvědčení 1str.
Osvědčení 2str.

 

Miroslav Vaverka 
Revizní technik 
Mob.: +420 724 255 760 
m.vaverka@kuhtreiber.cz

 

Jaroslav Novák
Revizní technik 
Osvědčení 1str.

Osvědčení 2str.

 

ELEKTRO - REVIZE - RIEDICH

 David Riedich 
Revizní technik 
https://www.elrevize.cz/cz/ 

 

Víc než jen revize…

 

 

 

Někdo je možná lhostejný a neobrátí se na nás.

Kontakty jsou uvedeny výše.

 

 

 Více zde: https://www.elektrotechnic.cz/

 

 

 
Kontaktujte nás.
 
Rádi Vám sdělíme bližší informace. 

První konzultace zdarma.

 

 

 

 

 

Vytvořeno
Webnode AG

 

Anketa

Mám zájem o

Celkový počet hlasů: 385

e GDPR kontakty:
BATECH, s.r.o.
IČ: 03311708
DIČ: CZ03311708
Bašty 8
Brno 
602 00
 
Mobil: 775 419 653
www.batech-s-r-o.cz
info@elektrotechnic.cz
batech@seznam.cz
batech@centrum.czpišt(dle požadavku GDPR)

Dle GDPR:

Karel Baborský 
jednatel 

BATECH, s.r.o. 

Bašty 8
Brno
602 00
IČ: 03311708
DIČ: CZ03311708
Mobil: 775 419 653
E-mail pro vyřizování
korespondence:
batech@centrum.cz

Organizační složka
pro BATECH, s.r.o.
batech@seznam.cz
 

 

Organizátor: 
Karel Baborský
karel.baborsky@gmail.com


 

INFORMACE A SLUŽBY

S GARANCÍ 
REVIZNÍCH TECHNIKŮ A LEKTORŮ Z PRAXE

Úvodní hodina zdarma

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR

 
Anglické znění názvu
International Check Technician Association of the Czech Republic
používaná zkratka ICTA
 
Právní forma
je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona
pod č.j. VS/1-1/80 578/10-R, dne 8.7.2010
 
Orgány MART
valná hromada
výkonná rada
revizor
sekce
další orgány zřízené valnou hromadou
 
 
Sídlo:  
Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, PSČ 61700 

Identifikační číslo: 
22862676 

Právní forma: 
Spolek 

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE:
Činnosti profesních organizací 

ETICKÝ KODEX
 
VÝBOR 

 SCHVÁLENÉ STANOVY  MV ČR  

POTVRZENÍ

 
Kontakty:

Mobil:
+420 723 924 602

Další informace Vám podá 
odborný garant 
Mistr elektro specialista, 
montáže elektroinstalace, 
opravy a údržba 
Jan Holzapfl 
Mobil: 
+420 730 614 050 
+420 608 978 796 
+420 775 122 954
 
E-mail:
mart-icta@centrum.cz 
mart-cr@centrum.cz 
 
Web: 
MART ČR 

 

Radek Šilbert 
Revizní technik 
Osvědčení 1str. 
Osvědčení 2str.

 

Miroslav Vaverka 
Revizní technik 

 

Jaroslav Novák
Revizní technik 
Osvědčení 1str.

Osvědčení 2str.

 

ELEKTRO - REVIZE - RIEDICH

 David Riedich 
Revizní technik 
https://www.elrevize.cz/cz/ 

 

Víc než jen revize…

 

 

 

Někdo je možná lhostejný a neobrátí se na nás.

Kontakty jsou uvedeny výše.

 

 

 
 
Při školení dle Vyhlášky 50 nebo kurzu revizního technika, informujeme navíc z oblasti práva a podnikání či zaměstnání 


KURZ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
je školení s praktickým zaměřením včetně vysvětlení problematiky a učebních technik 
k zapamatování více informací během kurzu
 

 

 
 
 
 
Informace o časopisu
 
Správní právo
 
 
 
JUDr. Václav Henych
předseda redakční rady
Ministerstvo vnitra
 
JUDr. Jan Bárta, CSc.
Akademie věd ČR
 
Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
Cevro institut
 
JUDr. Vladimír Hutta, CSc.
Slovenská komora architektů
 
Doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Ministerstvo spravedlnosti
 
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Ministerstvo vnitra
 
JUDr. Jitka Morávková
Ministerstvo vnitra
 
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Nejvyšší správní soud
 
JUDr. Martin Řezáč
advokát
 
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Právnická fakulta Univerzity Palackého
 
Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 
JUDr. Pavel Zářecký , CSc.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha
 
 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 je český ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie.
Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako vedoucí Katedry politologie a sociologie. 
 
 
 
 

DALŠÍ SLUŽBY A INFORMACE

 
Karel Baborský
při školení nebo kurzu revizního technika, informuje navíc z oblasti práva a podnikání či zaměstnání 
 
 
KURZ REVIZNÍHO TECHNIKA ZAŘÍZENÍ 
(školení INDIVIDUÁLNÍ s praktickým zaměřením) 
s vysvětlením problematiky a učebních technik s 
získáte více vědomostí během kurzu.
 
Usnadněním zpracování informací pro snadnější zapamatování, získáte jistotu k přezkoušení pro osvědčení revizního technika  na
TIČR (Technická inspekce ČR)
 
 
Můžete získat 
OSVĚDČENÍ dle Vyh l.č.50/78Sb. 
k výkonu své činnosti. 
Kontaktujte nás a dohodněte si termín 
nebo osobní setkání.

 
 
Dodadavatel:

BATECH, s.r.o.

(Sponzor MART)

Bašty 8
Brno
602 00

IČ: 03311708
DIČ: CZ03311708

Karel Baborský

Jednatel:
+420 775 419 653
E-mail pro vyřizování
korespondence:
batech@centrum.cz

Organizační složka 
pro BATECH, s.r.o.
batech@seznam.cz

Organizátor: 
Karel Baborský
karel.baborsky@gmail.com

 
 
Doporučujeme za dobrou cenu příjemné ubytování v centru města Brna 
 
 
 
Doporučujeme prohlídnout:
 
 
 

Webmaster:

Geminet s.r.o.
Petr Bouchner

Tvorba webů, budování zpětných odkazů,
PPC kampaně:

 
 
 

 

 

Kontakt

Dle GDPR:


MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REVIZNÍCH TECHNIKŮ ČR
Anglické znění názvu
International Check Technician Association of the Czech Republic
používaná zkratka ICTA

Právní forma
Mezinárodní asociace revizních techniků ČR, dále jen "MART"
je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona
pod č.j. VS/1-1/80 578/10-R, dne 8.7.2010

Orgány MART
valná hromada
výkonná rada
revizor
sekce
další orgány zřízené valnou hromadou


Sídlo:
Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65, PSČ 61700

Identifikační číslo:
22862676

Právní forma:
Spolek

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE:
Činnosti profesních organizací

ETICKÝ KODEX

VÝBOR

SCHVÁLENÉ STANOVY MV ČR

POTVRZENÍ


Kontakty:

Mobil:
+420 723 924 602

Další informace Vám podá
organizační garant
Mobil:
+420 730 614 050

E-mail:
mart-icta@centrum.cz
mart-cr@centrum.cz